FLASH SALE | Bắt đầu trong

 
 

Đá Thạch Anh

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ
Xem Thêm

sản phẩm hot

Quyển order A7 kích thước 7,8cm x 10,5cm

Đã bán 0

8.000đ

Quyển phiếu chi tiền, hóa đơn bán hàng

Đã bán 7

12.000đ
-19%

Combo đầy đủ tiết kiệm giá rẻ cho bạn trong hè này

Đã bán 14

Original price was: 614.700đ.Current price is: 500.000đ.

Quyển order A6 kích thước 9cm x 13cm

Đã bán 1

12.000đ

Bộ thẻ tên và dây đeo chất liệu nhựa PCV cao cấp

Đã bán 3

5.000đ

Vật Phẩm Phong Thuỷ

Bộ thẻ tên và dây đeo chất liệu nhựa PCV cao cấp

Đã bán 3

5.000đ

Quyển order A7 kích thước 7,8cm x 10,5cm

Đã bán 0

8.000đ
-25%

Túi bóng đen có quai, túi bóng rác đen

Đã bán 3

Original price was: 40.000đ.Current price is: 30.000đ.

Quyển phiếu xuất kho tiện dung cho khách hàng

Đã bán 0

12.000đ
-20%

Combo chung tay mùa dịch 10 món chỉ 300k

Đã bán 0

Original price was: 373.200đ.Current price is: 300.000đ.
Xem Thêm

Trang Sức Phong Thuỷ

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ
Xem Thêm

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ
Xem Thêm

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ
Xem Thêm

Đá thạch anh

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ
Xem Thêm

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ
Xem Thêm

Quà tặng doanh nghiệp

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ
Xem Thêm

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ
Xem Thêm

Bút ký cao cấp

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ
Xem Thêm

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Xanh Aventurine

Đã bán 0

49.000đ

Đá Thạch Anh Vụn Ngũ Sắc Rải Nền

Đã bán 0

49.000đ
Xem Thêm

quà tặng doanh nghiệp

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ
Xem Thêm

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Tím Vụn Size Mini

Đã bán 0

135.000đ

Đá Thạch Anh Đen Vụn Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Size Mini

Đã bán 0

125.000đ

Đá Thạch Anh Vàng Vụn Size Mini

Đã bán 0

120.000đ

Đá Thạch Anh Trắng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Thạch Anh Hồng Bóng Size Mini

Đã bán 0

115.000đ

Đá Onix Đen Vụn Thô

Đã bán 0

29.000đ
Xem Thêm

TRUYỀN THÔNG & KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

VNEPRESS ĐÁNH GIÁ Thương Hiệu Uy Tín

Mộ trong đơn vị cung cấp Đá Phong Thuỷ SỐ 1 cả nước với 12 năm kinh nghiệm, hàng vạn sản phẩm được trưng bày tại Showroom và hàng triệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng đạt chất lượng….

BÁO DÂN TRÍ Nói Về Chúng Tôi

Các sản phẩm của đá tự nhiên của Đá Phong Thuỷ 68 đều được sản xuất bằng 100% đá tự nhiên, nói không với đá nhân tạo. Cam đoan mỗi sản phẩm bán ra đều nói đúng chủng loại đá và cam kết chất lượng, giấy tờ chứng thực….

BÁO 24H Nói Về Chúng Tôi

Đá Phong Thuỷ 68 là một trong những cơ sở hàng đầu cung cấp sỉ lẻ số lượng toàn quốc chủng loại hàng hóa trong lĩnh vực chế tác và thương mại các sản phẩm đá tự nhiên, với quy mô nhà xưởng 500m2, đội ngũ thợ lành nghề hơn 30 người. 

CHỊ LAN HƯƠNG

Rất hài lòng khi mua sản phẩm bên SHOP: đảm bảo chất lượng, tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lý….

CHỊ HUYỀN

Đã sở hữu một tác phẩm đá Ruby tự nhiên và thấy rất hài lòng về hình dáng, chất lượng sản phẩm khi đặt theo yêu cầu…

ANH BÌNH

Tôi rất hài lòng với sự phục vụ của Shop 68 từ người chủ cho đến nhân viên tận tình tư vấn chọn lựa sản phẩm phù hợp với tôi từ màu sắc, hình dáng và giá trị…